Hva er kromatografi?

For å måle kvaliteten på jorda benytter vi en metode som kalles kromatografi. Ved hjelp av en enkel test analyserer vi innholdet i jorda og ser hva den trenger for å bli skikkelig god kvalitetsjord. På den måten kan du få fruktbar, levende og produktiv jord helt uten kjemikalier eller sprøytemidler. 

Biogjødsel fra Glenne kompost er sertifisert med kromatografi

All biogjødsel fra Glenne Kompost er sertifiserte ved kromatografi som viser sammensetningen av mikrobiologi, organisk materie og mineraler. 

Tolkning av kromatografi for Bokashi kompost

Denne kromatografien viser høyt innhold av mineraler i de lilla fargene, som harmoniserer med kaffefargene som skiller seg ut i kanten av bildet og åpner seg til brune og gylne farger som ender i små tenner. Disse viser at her fins det nok mat til plantene og at den organiske materien arbeider sammen med mikrobiologien for at bladene og jorden kontinuerlig kan forbedre seg.

Kroma Bokashi kompostjord

Kromatografi – Ærligere enn økologisk merking, vakrere enn et kunstverk